Firmaets partnere har i tillegg til mange års erfaring som advokater også praksis fra annen privat virksomhet og fra offentlig forvaltning - herunder fra domstolene.