Advokat Carsten Roshauw

Kvalifikasjoner

Cand. jur. 1976, advokat 1983

Arbeidserfaring

Juridisk konsulent Sjøfartsdirektoratet 1976-77

Politifullmektig Oslo politidistrikt 1977-81

Dommerfullmektig Asker og Bærum herredsskrivembete 1981-83

Advokatfullmektig Bøhn, Seim-Haugen & Hartsang 1983-86

Partner Bøhn, Seim-Haugen, Hartsang & Roshauw 1986-95

Partner Hartsang Advokatfirma DA fra 1995 (tidl. Seim-Haugen, Steenstrup & Co Advokatfirma DA)

Erfaring som styreleder i flere norske virksomheter med hovedvekt på drift av næringseiendom

En rekke oppdrag som forretningsfører for næringseiendommer, boligselskaper og boligsameier

Kompetanse

Bistand og rådgivning til bedrifter innenfor det forretningsjuridiske felt, herunder forhandlerrett, kjøpsrett, varemerkerett, avtalerett, husleierett mv.

Bistand til private bla innenfor områdene arv – skifte - testament, generasjonsskifte, skilsmisse, tomtefeste, avhending, bustadoppføring, husleie og andre rettsforhold knyttet til fast eiendom

Bistand og rådgivning til styrer i boligsameier/boligselskaper knyttet til eiendomsforvaltning og rettsforhold mellom sameiere/andelseiere

Språk

Norsk, engelsk, øvrige skandinaviske språk

 

Direkte/mobiltlf:   915 68 277