Kjøp og salg av virksomhet er vanlig forekommende i næringslivet, men byr på farer.

Kjøp og salg av selskaper eller virksomheter av annen karakter, enten dette gjelder aksjene eller innmaten i virksomheten, byr på mange utfordringer og faremomenter.

På samme måte som biler og andre tekniske innretninger, kan bedrifter av forskjellig karakter ha behov for en ”service” med jevne mellomrom. Som et mellomstort advokatfirma med bakgrunn fra forskjellige sider av næringslivet, står vi rustet til å kunne bistå bedrifter på dette området.

Stortinget vedtok 15.06.2001 Lov om elektronisk signatur, med ikrafttredelse 01.07.2001.

Lovteksten finner du her http://www.lovdata.no/all/nl-20010615-081.html.