Et sentralt element i et fungerende demokrati er at privatpersoner har rett til innsyn i offentlige og private registre.