Innhaltsverzeichnis

Als erstes wird ein förmliches Mahnschreiben in Übereinstimmung mit dem Inkassogesetz von l988 verschickt, worin innerhalb von l4 Tagen Bezahlung, einschliesslich Kosten und Zinsen verlangt wird.

Virksomhetsetablering i et fremmed land innebærer at man må forholde seg til rettsreglene i dette land. Utenlandsetablering har også tilknytning til norske rettsforhold.

Mange nordmenn som flytter til Spania får vanskeligheter med å få aksept fra de norske skattemyndigheter om at skatteplikten til Norge er opphørt etter utflytting.