Pass opp for ”fillefrans-selskapene”

Å satse på feil leverandør kan fort bli dyrt. – Gjør en grundig sjekk av både selskapet og menneskene bak, og sørg for å skreddersy kontrakten, råder Hans Cappelen i Hartsang Advokatfirma.

Flere selskaper driver i dag for “for kjøpers regning”. Det vil si at de egentlig ikke har driftsmidler, men er avhengig av forskudd eller kreditt for å gjøre jobben.
– Problemet gjelder mange forretningsområder, men er spesielt aktuelt innen bygge-bransjen. Mange går dessverre i fellen her.

MAGER TRØST
Hartsang Advokatfirma har med sine 13 kolleger partnere inngående ekspertise på dette området. De har sett mange triste tilfeller hvor kjøper sitter igjen med regningen. Ofte blir selskap i denne næringen gjerne opprettet som såkalte ”single purpose-selskap”, uten økonomi til de løpende utgiftene prosjektet innebærer. I verste fall blir ikke arbeidene fullført. Selv om bygget blir ferdig, vil selskapet i mange tilfeller ikke ha råd til å utbedre feil og mangler.
– Leverandørens erstatnings-ansvar er ofte en mager trøst. Riktignok har man fem års reklamasjonsrett på skjulte feil og mangler som dukker opp når bygget tas i bruk. Men dersom reklamasjonen kommer opp i større beløp, er det ikke alltid penger å hente. Selskapet kan dermed gå til skifteretten og begjære seg konkurs, og dersom det ikke finnes midler, blir utgiftene liggende hos kunden.

SKREDDERSY AVTALENE
Situasjonen kan ofte unngås ved å gjøre hjemmeleksen før man inngår avtaler. Advokatfirma Hartsang har lang erfaring med å skreddersy gode kontrakter, samtidig som de gjør grundige undersøkelser av leverandører på vegne av sine klienter.
– Etter å ha jobbet mer enn 30 år med saker knyttet til entreprise og store byggeprosjekter, har jeg sett at problemene som oppstår som regel kunne vært unngått. Det kan ta lang tid å nå frem med sine krav – hvis man i det hele tatt lykkes. Men det er altså fullt mulig å sikre seg på forhånd. Ta kontakt med advokaten så tidlig i prosessen som mulig.

-----------------------------

Hartsangs sjekkliste:

1. Se på regnskapet
Selskapets forhistorie er særlig aktuelt i utbyggingsprosjekter. Det finnes utbyggere som danner et aksjeselskap kun for det ene prosjektet, såkalt ”Single purpose selskap”. Hensikten er å begrense det økonomisk ansvaret til de midlene som finnes i selskapet. Folkene bak selskapet går som regel fri.

2. Få sikkerhet
Sørg for at sikkerheten er i orden. Hvis selskapet har dårlig økonomi og skal gjennomføre en omfattende leveranse, er det viktig med bankgaranti. Be gjerne om et større garantibeløp enn minimumskravet i en standardkontrakt. Husk også at du kan få morselskapsgaranti!

3. Intet forskudd uten garanti
Pass på at det ikke betales forskudd uten full garanti. Mange lokker med lavere pris mot et forskudd. Men hvis selskapet går konkurs i løpet av byggeperioden, vil forskuddet være tapt. Ikke betal for mer enn det som er levert, for eksempel ved kjøp av en leilighet under oppføring i et boligbygg. Husk at du uten skjøte risikerer å ikke få mer enn bankgarantien om utbygger går konkurs.

4. Vær nøye ved overlevering
Si fra om alle mangler som kan konstateres ved overleveringen. Reager raskt og pass på hvordan du reklamerer. Går du ikke frem på riktig måte, kan du miste retten til gratis utbedring/reparasjon. Reklamasjonskravet kan også bli foreldet. Foreldelsesloven er sjelden omtalt i andre lover og kontrakter og er derfor en fallgruve i mange saker.

5. Pass på ved inngåelse av kontrakter
Pass på å skreddersy kontrakten, standardavtaler holder ikke mål. Advokaten bør sørge for at garantiene holder mål og begrense den risiko leverandøren kan ta.

Hartsang Advokatfirma

– 13 erfarne advokater som alle er partnere i firmaet.
– Betydelig erfaring fra byggebransjen
– Både norske og utenlandske klienter
– Eiendom, kontrakter og offentlige anskaffelser for kommuner og statlige organer.
– Fører også saker for retten, alt fra høyesterett til voldgiftsretter.

Mye kan løses med gode kontrakter, mener vi i Hartsang Advokatfirma