Als erstes wird ein förmliches Mahnschreiben in Übereinstimmung mit dem Inkassogesetz von l988 verschickt, worin innerhalb von l4 Tagen Bezahlung, einschliesslich Kosten und Zinsen verlangt wird.

Den 02.10.2000 avsa Norges Høyesterett dom i sak om forholdsmessig prisavslag for mangel ved kjøp av fast eiendom.

Rådgivende legers uttalelser i erstatnings- og trygdesaker kan være avgjørende for om en skadelidt når frem med sitt krav eller ikke.

Mange opplever den rådegivende legen som en usynlig ånd som svever over saksbehandlingen og trekker i de avgjørende trådene.

Virksomhetsetablering i et fremmed land innebærer at man må forholde seg til rettsreglene i dette land. Utenlandsetablering har også tilknytning til norske rettsforhold.

Mange nordmenn som flytter til Spania får vanskeligheter med å få aksept fra de norske skattemyndigheter om at skatteplikten til Norge er opphørt etter utflytting.

HOVEDPUNKTER I LOVVEDTAKENE