Vi er et mindre advokatfirma i Oslo som i hovedsak tilbyr bistand til næringslivsklienter, offentlige oppdragsgivere og privatpersoner. Gjennom et etablert kontorfellesskap med Wahl-Larsen Advokatfirma AS dekker vi de fleste sivilrettslige felter for oppdrag av større og mindre karakter.

Hartsang Advokatfirma har i tillegg lang og bred erfaring med representasjon for utenlandske klienter og for norske klienter i saker av internasjonal karakter.

Gjennom vår tilknytning til Euro-American Lawyers Group, www.ealg.com - et internasjonalt nettverk av samarbeidende advokatfirmaer - kan vi tilby profesjonell bistand i saker av både nasjonal og internasjonal karakter.  Vi har også et internasjonalt samarbeid gjennom AEA International Lawyers Network, www.aeuropea.com. Dette nettverket dekker de aller fleste land i verden pr. i dag.

Målsetting

  • Vi skal gjøre vårt beste for å gi kvalifisert juridisk bistand
  • Vi skal ha løpende, god kontakt med klientene
  • Vi skal ha et konkurransedyktig salærnivå