Hartsang Advokatfirma DA (tidligere Seim-Haugen, Steenstrup & Co. Advokatfirma DA) ble etablert i 1995 som en direkte fortsettelse av Advokatfirma Engelschiøn & Co. DA og kontorfellesskap bestående av advokatene Bøhn, Seim-Haugen, Hartsang og Roshauw.

I 2014 er det etablert et kontorfellesskap med Wahl-Larsen Advokatfirma AS.

Vi har dermed kapasitet til å bistå våre klienter med større oppdrag som krever innsats av flere advokater i tillegg til mindre omfangsrike saker hvor bare en advokat er påkrevet.

Firmaet representerer små og mellomstore bedrifter, herunder datterselskaper og filialer av utenlandske foretak, banker, og offentlige oppdragsgivere, nasjonale og internasjonale private klienter.

For oss er det like viktig å forebygge tvister som å løse tvister når de har oppstått. Derfor vektlegger vi samarbeid med våre klienter under behandlingen og i planleggingsfasen før viktige beslutninger treffes. Dette gjelder såvel forretningsjuridiske som private rettsforhold. Vi arbeider med forberedelsene av forskjellige avtaler og samarbeidsformer, samt med inngåelse,  administrasjon og opphør av kontraktsforhold.

Vi bistår når tvist har oppstått - med prosedyreoppdrag for domstolene, herunder ved nasjonal og internasjonal voldgift.