Hartsang Advokatfirma DA gir juridisk rådgivning og prosedyrebistand. Vi kan bistå med bl.a. planlegging, forhandlinger, opprettelse, gjennomføring og avslutninger av kontrakter og samarbeidsforhold. Vi kan føre rettssaker for alle domstoler, og vi kan hjelpe med å løse uenighet og tvister gjennom forliksforhandlinger, megling i og utenfor domstolene, samt å være voldgiftsdommer.

Vi arbeider innenfor særlig følgende fagområder

 • Selskapsrett: Firmaetablering, aksjeselskaper, andre foretak og sammenslutninger m.v.
 • Kontraktsrett: Kjøp og salg, leie, lån, leveranser, samarbeid, forvaltning, drift og vedlikehold m.v.
 • Arbeidsrett: Ansettelse, arbeidsavtaler, tvisteløsning, oppsigelse, avskjed m.v.
 • Entrepriserett. Byggekontrakter. Inngåelse, endringer, tilleggskrav, sluttoppgjør, reklamasjoner m.v.
 • Bygningsrett: Plan- og bygningsloven, søknader, klager m.v.
 • Offentlige og private anskaffelser: Konkurransegrunnlag og gjennomføring av konkurranser m.v.
 • Fast eiendoms rettsforhold: Overdragelser, avhending, tomtefeste, naboer, grenser, båndlegging, ekspropriasjon m.v.
 • Boligrett: Kjøp, salg og leie, boligselskaper, fellesarealer m.v.
 • Eiendomsmegling: Oppdragsavtale, honorar, salgsprospekt, takst, boligsalgsrapport m.v.
 • Erstatningsrett: Personskader og skader på ting og eiendom
 • Agent- og mellommannsforhold: Etablering, oppdrag og fullmakter, vederlag, opphør, erstatning m.v.
 • Opphavs- og varemerkerett: Beskyttelse av åndsverk, varemerker og andre kjennetegn, mønster, patent, fotografi m.v.
 • Gjeldsforhandling, konkurs og dødsbobestyrelse: Oppnevnt av skifterett eller som oppdrag fra andre
 • Idretts- og organisasjonsmessige forhold
 • Familie, arv og skifte: Samvær med og underhold av barn, ektepakt, samboeravtale og andre avtaler, testament, arvepakt, fordeling av formue og gjeld m.v.
 • Forvaltningsrett: Det offentliges vedtak og forskrifter, søknader og kontakt med myndigheter, klager m.v.
 • Prosdyre for alle domstoler - møterett for Høyesterett
 • Bygningsrett: Plan- og bygningsloven, søknader, klager m.v.

Firmaet har bred erfaring med styreoppdrag og internasjonale forhandlinger.